ForsBrunns Konsult AB

rodoriginalbage-copy


ForsBrunns Konsult AB är ett konsultbolag med två huvudgrenar. Dess ena gren är mjukvaruutveckling för datorer och mobiltelefoner IPhone/IPad och dess andra gren är utbildning av  hästar och ryttare. 

ForsBrunns Konsult AB drivs av Johan och Cecilia Zetterlund med utgångspunkt från ForsBrunns gård som ligger ca fyra mil norr om Örebro straxt utanför Frövi i byn Blixterboda.

Johan som är Dataingenjör har hand om mjukvaruutvecklingen med främst inbyggda system samt utveckling av egna program och appar för iPhone/iPad. 

Cecilia är C-tränare i dressyr och håller i hästdelen med främst privata elever, företagets webb sida samt bilder och layout till aplicationerna.

Välkommen in på vår sida!

           © Sissi Zetterlund 2013